Dosering en toediening prednison

Prednison is zelf een inactieve stof. Voordat het medicijn begint te werken moet het eerst langs de lever, waar het wordt omgezet in prednisolon. Daarom wordt er vrijwel altijd voor gekozen prednison in de vorm van pillen of capsules toe te dienen. Wanneer het medicijn heel plaatselijk werk moet verrichten, wordt het vaak geïnjecteerd in de al actieve vorm prednisolon.

Prednison werking

Stootkuur

Wanneer u een korte kuur krijgt voorgeschreven, gaat het meestal om een stootkuur. Dit is een kuur van korte duur, met een hoge dosering per dag. Het gaat meestal om een duur van enkele dagen tot enkele weken. De dosering varieert over het algemeen van 30 mg per dag tot 80 mg per dag. Dit is meer tot veel meer dan de dosering bij een lange prednison kuur.

Lange kuur

Bij een lange prednison kuur van bijvoorbeeld enkele maanden krijgt u meestal 10 tot 20 mg per dag voorgeschreven. Een hogere dosis zoals bij de stootkuur kan teveel bijwerkingen veroorzaken op de lange termijn en zal daarom vrijwel nooit worden voorgeschreven. Gedurende de kuur zult u meerdere keren met de arts bepalen of de dosering voldoende is of misschien te hoog. Er wordt altijd voor gekozen om de laagst mogelijke dosis te nemen die nog wel werkt. Zo wordt de kans op bijwerkingen tot een zo laag mogelijk niveau gebracht.

Aan het eind van een lange kuur zal er moeten worden afgebouwd om de bijnieren de tijd te geven zelf weer voldoende hormonen te produceren. Vaak daalt de productie van lichaamseigen bijnierschorshormonen. Een te plotselinge stop kan voor veel problemen zorgen.

Vergeten dosis

Wanneer u bent vergeten om een dosis prednison te nemen, zijn er meerdere opties. Wanneer u één keer per dag prednison inneemt en u één dosis bent vergeten, moet u eerst kijken hoe lang het duurt voordat u de volgende dosis dient in te nemen. Als dit binnen 8 uur is, kunt u de vergeten dosis overslaan.

Wanneer u meermaal daags prednison inneemt, kunt u de vergeten dosis alsnog innemen, ook als dit samen valt met de volgende dosis.
Als u dit middel één keer per twee of meer dagen gebruikt, kunt u de dosis de volgende ochtend bij de maaltijd innemen. Als voor die ochtend de volgende dosis staat gepland, kunt u de dosis overslaan.

Controleer bij uw arts altijd of deze algemene regels ook in uw geval kloppen. Deze kunnen namelijk per individu verschillen.