Bijwerkingen prednison

Prednison is geen medicijn zonder bijwerkingen. De kans op bijwerkingen van prednison hangt af van de grootte van de dosering, de duur van het gebruik maar ook de gevoeligheid die u heeft voor bepaalde bijwerkingen. Vraag uw arts met wat voor bijwerkingen van prednison u rekening moet houden.

Prednison bijwerkingen

In het algemeen geldt dat u bij een incidentele toediening van bijvoorbeeld een enkele injectie geen bijwerkingen zult krijgen. Bij een kort gebruik van dagen tot weken in de vorm van een stootkuur (hoge dosis) zullen vaak lichte bijwerkingen optreden. Deze zijn niet gevaarlijk, maar kunnen wel als storend ervaren worden. Bij langdurig gebruiken van vele maanden kunt u de eerste weken last krijgen van bijwerkingen. Deze verdwijnen meestal zodra uw lichaam gewend is aan prednison. Op de lange termijn treden vaak andere bijwerkingen op, als gevolg van het langdurige gebruik.


Korte kuur

Bij een korte kuur zijn de bijwerkingen over het algemeen mild. Een veel voorkomende bijwerking waarmee u te maken kunt krijgen is maag- en darmklachten. De wand van het spijsverteringskanaal wordt verzwakt door prednison. Wanneer u prednison tijdens of vlak voor de maaltijd inneemt, kan een groot deel van de klachten verdwijnen.

Wonden en schimmel

Omdat prednison invloed heeft op het immuunsysteem, kan het zijn dat wonden of schimmelinfecties minder snel verdwijnen en genezen. Als u last heeft van grote wonden of dergelijke infecties is het altijd belangrijk dit voor gebruik van prednison te melden aan uw arts. Hij of zij zal een afweging maken en inschatten of deze bijwerking gevaar kan opleveren voor uw gezondheid.

Stemmingswisselingen

Ook stemmingswisselingen komen bij veel gebruikers voor. Ook dit is een vrij milde bijwerking, maar als u onlangs depressief bent geweest of hier naar uw gevoel naar neigt, is het verstandig dit bij uw arts te melden.

Diabetesverschijnselen

Sommige hormonen uit de bijnier hebben invloed op de koolhydraathuishouding in het lichaam, waaronder dus die van suiker. Bij sommige mensen kunnen er verschijnselen optreden van diabetes oftewel suikerziekte. Het is hierbij belangrijk te weten dat het hier gaat om een tijdelijke vorm. Prednison kan geen permanente suikerziekte veroorzaken als bijwerking.

Andere bijwerkingen

Overige bijwerkingen van prednison omvatten een verhoogde bloed- en oogboldruk. Ook oedeemverschijnselen kunnen optreden. Dit betekent dat uw lichaam op bepaalde plekken, zoals de benen bijvoorbeeld te veel vocht vasthoudt.


Lange kuur

Op de lange termijn kunnen er ernstigere bijwerkingen optreden als gevolg van prednison gebruik. Het optreden hiervan verschilt sterk per persoon en ook de hevigheid hiervan verschilt.

Dikker worden en dunne huid

Onschuldige maar storende bijwerkingen omvatten gewichtstoename, een opgezwollen gezicht en een dunnere huid. Een dunnere huid kan als gevolg hiervan sneller kapot gaan. Wondjes kunnen minder snel genezen als gevolg van prednison gebruik. Wees niet bang dat een klein wondje tot ernstig bloedverlies kan leiden. De ernst van het vertraagde herstel valt meestal erg mee.

Ernstige bijwerkingen

Ernstigere bijwerkingen treden op na gebruik van enkele maanden. Een belangrijke bijwerking waar vrijwel iedereen mee te maken krijgt is een verminderde bijnierschors productie. Omdat prednison sterk lijkt op uw eigen hormonen, zal uw lichaam 'denken' dat het voldoende hormonen produceert. Daarom zal de productie omlaag worden gebracht, om niet te veel hormonen te hebben. Als u vervolgens plotseling zou stoppen met prednison, kampt u met een hormoontekort. Lange prednisonkuren moeten daarom langzaam worden afgebouwd. Zo wordt het lichaam de tijd gegeven de productie van hormonen zelf weer over te nemen.

Andere ernstige bijwerkingen omvatten botweefselverlies (osteoporose), een groeivertraging van kinderen en een permanente vertroebeling van de ooglens (cataract). Dit laatste komt vooral voor bij ouderen en personen die al een beginnend cataract hebben.